divendres, 30 de maig de 2008

Torredembarra disminueix, any rere any, el consum d’aigua
En motiu de l’estat de Sequera a Catalunya, la Regidoria de Medi Ambient informa de l’evolució del consum ciutadà d’aigua a partir de les dades disponibles.


Pot observar-se com la tendència ha estat a disminuir el consum, que ha passat de 130.31 l/persona/dia als 118.83 (any 2004) i 116.58 (any 2005) coincidint amb la fi de la Campanya Catalunya estalvia aigua realitzada per l’Ajuntament i la col·laboració d’Ecologistes en Acció de Catalunya, amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb l’Any de l’aigua a Torredembarra, que va coincidir amb l’aprovació de la Ordenança per l’ús eficient de l’aigua.Actualment, l’Ajuntament de Torredembarra té atorgada una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per avaluar el consum dels edificis i punts d’aigua sota gestió municipal, implantar dipòsits per recollir els pluvials i emprar-los a reg a la zona esportiva i realitzar una campanya ciutadana de conscienciació per a l´ús sostenible de l’aigua per un import de 36.100 €.


LA REGIDORIA INFORMA Nº 5 Divendres, 30 de maig de 2008