dijous, 23 de juliol del 2009

Alguns canvis i molta paciència

He estat callat per tenir una certa coherència personal. Tan s'hi val si a alguns interessats o perseguidors de les intimitats de tot tipus li resulta sorprenent.

A la Torre li calen canvis. És cert. Però potser els principals siguin, fins i tot humils.

Començar a parlar només del que cal i sabem, pot ser una sortida. Donar aixopluc a l'estridència ens allunya del so de les paraules més encertades. Interpretar esdeveniments com a realitats intractables i donar-nos per satisfets amb ocasions de dir algun estirabot, ens proporcionar petites estones, molt petites, d'alliberament. La frustració espera al darrera.

Ara que comencem a oblidar la ràdio, ja no cal restar-hi més. Ara que comencem a deixar d'especular amb els "ara tu i ara jo" penosos i poc encertats.
Val la pena de dir, però que hi ha hagut un assajament beneït per la indiferència d'uns i altres. I que sols els números han demostrat que no anàvem malament tot i que massa sols i que a banda de les professionalitats, contra una sospita una contra-sospita.

Aquesta nova etapa de La Cua de Lleó té nom i cognom. Si abans no hi era no era ni per pors ni per oportunisme. Era una idea, potser peregrina, d'encetar un camí de construcció i lluny de semblar que tot venia mogut per interessos personals.

Seguirem comentant i aportant notícies de com a altres indrets es fan coses que ací a La Torre ens diuen que no son possibles.

Ni som tan dolents ni tan especials. Sols ens cal un petit marc des d'on parlar i mantenir la paraula. I el que vulgui fer retrets, si us plau... i han altres blogs que en tenen fam. Ací No.

I aquí s’acaba la reflexió.

Albert Bonet

divendres, 10 de juliol del 2009

Text presentat al 5 de novembre de 2005 com a idea per a un projecte d'emissora a TorredembarraEixos per a una emissora municipal

.- Marc jurídic de funcionament.

.- Disseny d’interiors en funció projecte de comunicació

.- Definició mapa de cobertura.El cost d’un radioenllaç en la seva primera fase pot ser acceptable. Els efectes son que l’antena principal permet una cobertura superior i legal. L’interacció amb altres veïnatges és un fet molt motivador. La comunicació local ha de poder tenir espais comuns amb altres realitats properes. El fet de poder començar amb 1.000 watts permet una millor cobertura, i és possible si l’argumentari de la sol·licitud contempla l’orografia de Torredembarra. Potser el fet de la diferencia de altituds i situacions ens permeti justificar-ho. Els veïns més propers al Canyadell i els de Marítima han de poder escoltar amb el mateix nivell de qualitat. Potser una antena al polígon i el radio enllaç a l’emplaçament de l’emissora ens permetin una bona recepció i una potencia superior a les coordenades població i extensió del municipi.

.- Esquema professionalitzat de mínims.


Marc d’autonomia econòmica, en partides pressupostaries clares i fàcils d’utilitzar. Incentius col·laboradors ( no tan sols contractuals si fos el cas, de vegades el millor per a conservar elements interessants és poder autoritzar desplaçaments, despeses d’accés o música especialitzada, per exemple..)

.- Elaborar campanya prèvia a l’engegada ( web interactiva, email's especialitzats, logo i aplicacions, cartelleria, establir establiments col·laboradors, etc

.- Definir un marc de sinergia en les demés àrees de contacte amb la ciutadania

.- Programa de formació

.- Contactes facultat comunicació per a possibles col·laboracions i per a pràctiques becaris i/o tesines i altres treballs de camp.

.- Establir marc de relació en associació/ns de marc supramunicipal i altres iniciatives de similars característiques.

.- Calendari pràctic d’avenç de continguts ( sense acceleracions i sense endarrerir cada pas fet).

.- Programació de participació


Elaboració d’espais de compensació. Exemple Basic, programar espais en un mateix pla d’actualització

o L’alcalde en directe / Les altres veus de l’Ajuntament
o Micro obert a Torredembarra / Que saps de…..?
o Sabies que…? / Parlem?
o Que cal fer? / Retorn al futur?
o Taula rodona / Linies obertes

.- Incorporació gradual de la participació ciutadana


Amb el filtre i potenciador alhora de la formació s’estableixen vincles amb el teixit associatiu, alhora que es localitzen aquells veïns que poden i volen anar realitzant tasques més orgàniques. Els tècnics de so vocacionals acostumant a ser molt més rendibles, en interès i dedicació que els més especialitzats. Doncs han sorgit d’un pla de formació global a on han descobert el que realment volen fer sense distanciar-se de producció, redacció i realització.


En un altre nivell, el mateix concepte formatiu permet harmonitzar el veí que amb continguts propis, musicals o d’altre mena, amb la línia general d’emissió. Tot i que hi ha cinc magazines matinals estrella a les freqüències radiofòniques el gruix de programació alternativa no figura als estudis d’audiència. Fa pensar doncs que una proposta acurada i audible en el teixit comercial del poble faria de coixí per a preservar de l’oblit el dial de la ràdio. Una presència major de música pot permetre unes desconnexions breus però útils per a anar configurant la capacitat més informativa. Experiències recents van instal·lar-se a les nostres botigues, la repetició, mala vocalització i desídia en els missatges varen anar perdent aquesta quota.


Tan sols eren idees per a veure que es volia i que es pensava que es podia fer. Les incognites segueixen presents.