dilluns, 26 de maig de 2008

L’Ajuntament de Torredembarra recuperarà el pou de Mas Gibert per captar aigua de qualitat i utilitzar-la per abastir la població
L’Ajuntament de Torredembarra recuperarà el pou de Mas Gibert per captar aigua d’òptima qualitat i utilitzar-la per a l’abastament de la població. Davant de la situació d’excepcionalitat per sequera a Catalunya i l’objectiu de complir el pla d’acció de l’Agenda 21 local consistent en la recuperació i seguiment de l’estat dels aqüífers locals, la Regidoria de Medi Ambient ha obtingut una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua dins de la convocatòria d’ajuts adreçada als municipis connectats a xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la recuperació urgent de captacions en desús. I també ha rebut l’autorització de la derivació temporal d’aigua per a abastament de la població.


El projecte, que contempla la perforació d’un nou pou al costat de l’existent (que pel seu estat de manteniment no pot suportar extraccions excessives) i la captació temporal d’aigua, té un pressupost de 360.916,41 € + IVA i la subvenció de l’ACA és d’un màxim de 288.733,13 €. Les obres s’han de realitzar en un termini de 4 mesos.


Les condicions de l’autorització marquen un volum màxim anual de captació de 375.000 m3, amb un volum mensual de 31.250 m3, un volum diari de 1.040 m3 i un cabal màxim instantani de 12 l/s.


El regidor de Medi Ambient, Enric Grangel, ha explicat que amb aquesta actuació s’allibera un consum del 25,4 % d’aigua provinent del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), ja que durant l’any 2007 Torredembarra va consumir 1.597.941 m3. De fet, l’any passat Torredembarra va consumir més aigua de la que té concedida pel CAT els mesos de febrer, març, maig, octubre i novembre, mentre que els mesos de juliol i agost es va quedar al 3,62 i al 2,96% d’esgotar la concessió. L’any 2007 es va tancar amb un superàvit només de l’1,50 % del total d’aigua concedida (1.622.342 m3 enfront dels 1.597.941 m3 consumits). La millora en la captació d’aigua del pou de Mas Gibert permetrà a Torredembarra subministrar aigua a la població provinent dels seus propis recursos i garantir millor la disposició d’aquest bé escàs.


Actualment, Torredembarra compta amb 5 pous municipals. El de Mas Gibert (amb una utilització de 65 m3/h), el Pujol I (amb 25 m3/h), el Pujol II (32 m3/h), el de la Sínia de Cabeces (22 m3/h) i el de Marítima Residencial (40 m3/h).


Nota de Premsa 23/05/08