diumenge, 4 de maig de 2008

D'aigues i de credibilitats a recuperar
Actualitzat a les 16:12 h 04/05/2008


El discutit minitransvasament de l'Ebre acabarà beneficiant també Tarragona. Així ho assegura el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua del govern espanyol, Josep Puxeu. La idea és que la canonada sigui bidireccional, però amb la garantia que no es puguin fer trampes per abastir Barcelona. Per això, caldrà un decret llei per tornar a portar aigua en direcció nord. Així ho estipula el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Estat per tirar endavant l'obra. Segons el document, que defineix com s'ha de desenvolupar la infraestructura, la conducció d'aigua ha de servir en un futur per portar aigua de la dessaladora del Prat cap a Tarragona.

La connexió de l'Ebre i el Ter-Llobregat serà bidireccional, i es podrà portar aigua tant de l'Ebre cap a Barcelona com al revés. Per tornar a obrir l'aixeta de l'Ebre cap al nord, però, caldrà un decret llei del govern espanyol. Així ho ha explicat en una entrevista a TV3 Josep Puxeu, negociador per part del ministeri. Aquesta posició suavitza les informacions que apuntaven que la canonada que allargarà el minitransvasament de l'Ebre fins a Barcelona només es podria fer servir, en el futur, en sentit invers. Així ho publica el diari "
El Periódico", que apunta que la idea és que la connexió serveixi només per pal·liar les eventuals deficiències hídriques del Consorci d'Aigües de Tarragona.

Puxeu sí que ha confirmat, en canvi, que el govern espanyol adjudicarà les obres de la canonada, que passarà ser de titularitat catalana. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre serà l'organisme que vigilarà que no s'enviï més aigua del compte cap a Barcelona. Segons el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, tornar-ho a fer en el futur estarà en mans del govern espanyol, que ho haurà d'aprovar mitjançant un decret llei. D'aquesta manera s'evitarà que es pugui "fer trampa". Per això apunta que cal que quedi clar que "només es pot posar en marxa en situacions excepcionals" per poder passar-ne la titularitat a la Generalitat.La canonada permetrà, doncs, enviar aigua en les dues direccions, però Puxeu afirma que serà Tarragona qui se'n veurà beneficiada en un futur. Per portar aigua de la dessaladora del Prat cap al sud no caldrà el tràmit parlamentari. El primer objectiu, assegura, és protegir l'Ebre, i el segon, garantir l'aigua per a Tarragona, ja que les comarques del Camp tenen un "dèficit d'aigua històric, estructural".Pel que fa al temps estricte de les obres, segons Josep Puxeu, els 62 quilòmetres de canonada es poden construir en un temps aproximat de tres mesos. Això concorda amb les informacions que apunten que no hi haurà el preceptiu estudi d'impacte ambiental, atesa la situació excepcional i d'urgència d'aquesta obra.El finançament podria anar a compte de l'Estatut

En el conveni també figura el cost de l'obra, uns 180 milions d'euros. Tot apunta que l'origen del finançament serà la partida prevista a la disposició addicional tercera del nou Estatut. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, i la ministra del ram, Elena Espinosa, firmaran dilluns aquest conveni de col·laboració.


L’aigua ha desvetllat una situació que ja fa massa anys que dura. No ens tenim confiança. No podem estar tranquils davant de dictàmens, informes i decrets.

Hem despertat amb l’energia del desig traït. A ningú se li escapa que un pla hidrològic és un tema complex- Que cal que els tècnics facin la seva feina molt bé. I acordin el millor per a tots, per a tothom i pel país... sense oblidar la necessària coherència i complicitat amb la resta del món.

I així, com és que no estem relaxats?

Com és que no n’hi ha prou amb anar llegint el que tècnics i gestors consensuen?

Doncs, està clar que ja no ens refiem uns dels altres. Que massa vegades hem vist com temps després s’endevinaven altres motius, més enllà dels tècnics, darrera de decisions polítiques... o per a ser prou ampli, de decisions pel bé de la nostre societat.

Com deia el mestre Serrat, seria fantàstic..... que la ciència fos neutral.

Seguim treballant, cal estar alerta... per entendre millor i per aportar més arguments. Les converses estaran pendents de tots i cadascuns dels comentaris i propostes que arribin d’arreu. I si no fos així... potser sigui perquè ens hem rendit.