divendres, 30 de maig de 2008
La Regidoria de Medi Ambient ha elaborat una guia de bones pràctiques per tal de reduir els impactes ambientals a les festes.
L’Agenda 21 de Torredembarra contempla la gestió sostenible als sectors ambientals claus: aigua, energia i residus. Un dels objectius que planteja és la minimització i el reciclatge dels
residus.
Per aquest motiu des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha elaborat una guia, dirigida a entitats, associacions i departaments de l’Ajuntament, per reduir els impactes ambientals de les festes:

“A Torredembarra fem les festes més sostenibles”


Aquest manual pretén ser una guia amb recomanacions, idees i consells per tal de poder organitzar una festa i aquesta sigui més sostenible. Properament aquesta guia serà enviada a totes les entitats i associacions del municipi per tal que facin ús d’aquest manual.