dissabte, 31 de maig de 2008

Brufau reconeix que el petroli 's'ha convertit en un refugi de molts inversors'El president de Repsol, Antoni Brufau, ha reconegut aquest divendres que el petroli 's'ha convertit en un refugi de molts inversors', donat el fet, entre d'altres factors, que l'economia nordamericana no es percep com abans en l'actualitat. La pregunta, ha dit, és saber 'quant és el valor de la prima per barril de petroli per a l'inversor financer'. Brufau ha fet aquestes declaracions en la seva intervenció en les jornades pel 50è aniversari del Cercle d'Economia. D'altra banda, ha relacionat també l'increment de preus del barril a la 'fiscalitat massa alta d'alguns països', i al fet que el sistema està creat perquè 'una part rellevant' de l'augment vagi 'als països amb reserves'.

Per tant, ha continuat, la diferència per l'increment de preus 'no se la queda Repsol'. Per exemplificar aquesta situació, Brufau ha recordat els ingressos per petroli que tenen els països productors, i que arriben als 500.000 milions de dòlars anuals.
En la seva conferència, el president de la companyia energètica ha fet un repàs per la situació actual del mercat del petroli i la seva capacitat per fer front als reptes del futur, amb un increment de demanda previst per l'auge dels països emergents. 'La demanda no pararà perquè hi hagi una petita desacceleració' en el món. Si d'una banda la demanda creixerà i els països productors tenen assegurat aquest factor, no està tan clar, o almenys és més 'complicada' la situació dels països demandants, perquè 'la seguretat de subministrament' no està tan clar que es pugui mantenir en el futur, ha dit, perquè hi ha una 'certa tensió' en l'oferta de producte. De fet, els camps petroliers 'estan declinant' i cal fer un 'esforç molt important' per poder mantenir l'oferta. Si no es fes aquest esforç, ha continuat, en l'actualitat l'oferta de cru cauria un 4% anual. El sector no és capaç, des de fa 25 anys, de reemplaçar més del 50% del que va produint. 'Amb un barril fa uns anys a 25 dòlars', ha afegit, 'era difícil treure rendibilitat' per poder realitzar inversions.
Els reptes es troben, així, en la seguretat del subministrament, en la que, a ulls de Brufau, hauran de col·laborar països ofertants i demandants per poder tirar endavant. També hauran de jugar un paper molt important les autoritats polítiques, perquè són les que 'defineixen les polítiques energètiques' i les que 's'han de posar al capdavant' per superar la situació. Un dels temes que caldrà superar serà el canvi climàtic, que 'sí que es produeix', i de no reconvertir la tendència, el CO2 s'incrementarà 'de forma exponencial' i això tindrà una repercussió en Europa, que 'patirà en competitivitat'. En referència a la Unió Europea, Brufau ha demanat una política comú energètica, que vagi lligada a la política exterior comuna.
Cal, segons el president de Repsol, una 'Europa amb una veu única per parlar amb els operadors'. En aquests moments, el mercat europeu està 'fragmentat', amb 'poca inversió' en infraestructures transfrontereres, i amb uns operadors 'petits'. Aquesta situació s'hauria de revertir, en opinió del directiu, i finalitzar el mercat únic de l'energia a Europa, crear una política energètica comuna i diversificar en fonts d'energia. En aquest sentit, s'ha referit als biocarburants dubtant sobre les 'conseqüències' d'invertir en aquest tipus d'energia. Els biocarburants, ha dit 'alt i clar', suposen una 'demanda d'aigua enorme', que és un bé escàs, i caldria que la UE estudiés si cal invertir-hi o no.