dilluns, 26 de maig de 2008

El Catllar condiciona la presó de Mas d'Enric a la posada en marxa de la depuradora
L'Ajuntament del Catllar ha garantit administrativament que la posada en marxa de la presó de Mas d'Enric, que substituirà la de Tarragona, serà simultània a la resolució del problema del tractament de les aigües residuals al municipi. En aquest sentit, segons la llicència municipal a l'empresa adjudicatària de la construcció, la presó obrirà quan la depuradora ja funcioni.
De fet, la construcció d'una depuradora ha estat un dels principals compromisos que han adoptat l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat com a contrapartida a l'establiment de la nova presó de Tarragona al Catllar. Actualment, el projecte de la nova estació de tractament d'aigües residuals ja està enllestit i s'espera que durant aquesta primavera s'obri el procés de licitació de les obres. L'alcalde del Catllar, Josep Maria Gavaldà, va explicar que, juntament amb els treballs de construcció de la depuradora, també s'inclourà en el plec la creació dels col·lectors que connectaran tota la població amb l'estació. Les obres de construcció de la depuradora està previst que durin dos anys.
L'emplaçament definitiu de l'estació de tractament d'aigües serà finalment sota el camp de golf Costa Daurada, ja al terme municipal de Tarragona. D'aquesta manera, s'ha volgut evitar el cost addicional de bombeig de les aigües en cas que la depuradora es fes dins del terme del Catllar. Amb la posada en funcionament de l'estació, es resoldrà el dèficit de depuradores en diverses urbanitzacions del nucli.