dilluns, 1 de setembre del 2008

Les idees i les accions ( 1ªpart)Iniciem una sèrie de idees per a exposar i a veure si s'enceta per fi el debat seré i el consens desitjat.L’Ajuntament ha de facilitar l’exercici dels deures dels ciutadans respecte a l’administració local, simplificant i millorant els seus mecanismes i procediments, i posant a l’abast de la ciutadania les eines necessàries per tal de millorar la comunicació entre aquesta i l’administració. El Govern treballarà per a una nova administració municipal més transparent, moderna i accessible per a la ciutadania. Per això, fomentarà el coneixement i l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per part del personal al servei de les administracions locals, millorarà la gestió dels contractes públics, mitjançant l’estricte respecte dels principis de contractació per a l’adjudicació de les obres, subministraments i serveis de consultoria, i aplicarà mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts.
Actuacions:
  • 
No augmentar els impostos per sobre de l’IPC i simplificar el sistema fiscal municipal. 

  • Creació de l’oficina d’atenció ciutadana i la carta de serveis.
  • 
Impuls les noves tecnologies en la relació de l’ajuntament i el ciutadà. 

  • Creació d’un centre d’expedició de certificats digitals.
  • 
Foment i priorització del comerç just i el consum responsable en les compres de béns i serveis de l’Ajuntament.
  • 
Aprovació del Reglament Orgànic municipal