divendres, 26 de setembre de 2008

El nombre d'hipoteques a Tarragona aquest juliol cau a més de la meitat i acumula la major baixada a Catalunya

La caiguda més destacada de Catalunya en taxes interanuals d'hipoteques constituïdes s'ha registrat a Tarragona, on el nombre d'hipoteques ha baixat del 51,39% passant de 2.339 el juliol del 2007 a 1.137 el mateix mes d'aquest any, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Quant a la variació respecte el mes anterior, el juliol es van constituir 1.137 hipoteques a Tarragona, un 22,39% que el juny (929).El capital invertit va incrementar-se també, un 15,78%, passat de 125.638.000 euros als 145.488.000 euros. El capital mig invertit en una hipoteca a la demarcació de Tarragona el juliol va ser de 127.957, 78 euros, fet que representa una disminució del 5,38% respecte del mes de juny, que s'havia situat en 135.240,04 euros. Reducció del 36,8% a Catalunya


A Catalunya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges constituïdes al juny es redueix d'un 36,8% respecte del mateix mes de l'any anterior, situant-se en 10.405 respecte les 16.459 del juliol del 2007.


El capital subscrit en aquestes hipoteques ha estat de 1.754.725.000 euros mentre que el juny del 2007 es va subscriure per valor de 3.052.543.000 euros, fet que suposa una decreixement del 42,51% i el capital mitjà subscrit ha estat de 168.642,48 euros per hipoteca en comparació als 185.463,45 euros del mateix mes de l'any anterior, amb una disminució del 9,07%.


Respecte del mes de juny del 2008, en què es van constituir 8.619 hipoteques sobre habitatges, les 10.405 del juliol representen un increment del 20,72%.


Quant al capital destinat a aquestes operacions el juliol, va ser de 1.754.725.000 euros un increment del 21,98% respecte dels 1.438.486.000 euros del mes anterior.


El capital mitjà per hipoteca al juliol del 2008 es va situar en 168.642,48 euros, amb un increment poc significatiu (el 1,045%) respecte del mes anterior, que va ser de 166.897,09 euros.