dimecres, 16 de juliol de 2008

NOVES REALITATS I NOVES POLÍTIQUES PER CONSTRUIR TORREDEMBARRA


Amb el desenvolupament del nou Estatut abastarem uns municipis més forts, amb més competències i recursos. I serà just, llavors, quan no hem d’oblidar que els pobles i les ciutats sols serien escenaris buits sense els veïns i les veïnes.
Som una societat més diversa, més complexa i amb noves necessitats. Des dels governs locals hem de dibuixar un marc de noves oportunitats. Amb el suport i la necessària capacitat d’esperonar-nos entre tots, podrem cohesionar els nostres pobles i ciutats mitjançant l’atenció preferent als barris i a les famílies
Ens cal desenvolupar noves polítiques de ciutadania en favor de la igualtat d’oportunitats i d’accés a la cultura, a la formació, a les noves tecnologies i al creixement personal.
Endreçar més i millor el territori en el marc d’un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat, la convivència i el civisme en l’espai públic