dimecres, 16 de juliol de 2008

LA COHESSIÓ DELS POBLES PASSA PELS BARRIS I PER LES FAMÍLIES


Cohesió social és un terme que sovint sembla que ens vingui gran. Però, per altre banda, és capdal. I els Socialistes pensem que neix als barris. Des de l’acollida i integració dels immigrants, l’educació de qualitat més enllà dels centres escolars, la cultura a l’abast de tothom i un seriós compromís envers l’esport fins a la vetlla de millorar la salut als barris són accions que fan poble, que fan Torredembarra.

Les famílies fan ciutadans i ciutadanes, és per això que els serveis socials han d’anar més enllà del que hem tingut fins ara. La promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència ha d’esser l’eix motor dels serveis per a la gent gran i pels nostres veïns i veïnes amb discapacitat i malalties.
La capacitat organitzativa dels governs locals no compte, massa sovint, amb els mitjans suficients. Però estem més a prop de la gent i no ens falta il·lussió i enginy per a buscar més solucions.

CONVIVÈNCIA I CIVISME
La seguretat és la garantia de la llibertat davant dels nous riscos. Cal anar cap a construir una seguretat que esdevingui integral, cal anar també, cap a una prevenció integral.
La convivència exigeix responsabilitat i diàleg. L’espai públic cal entendre’l com un àmbit compartit per la convivència. El civisme, un compromís col.lectiu amb el bé comú, s’ha d’esperonar des de la participació fomentan les sinergies socials a on cadascuna de les iniciatives trobi una forma prou satisfactòria de comunicar-se amb la resta de la població.