dissabte, 7 de febrer de 2009

La participació ciutadana esdevé el fet més diferencial de la política d'aquest segle vint-i-un.Les noves transformacions polítiques tendeixen cap a consells de tot tipus per a vetllar per la representativitat per una banda, però també, i més important, per l'accés del poble als centres de decisió.

Coordinadores d'Associacions de veïns, d'entitats, d'associacions etc. esdevenen un referent importantíssim a molts pobles i ciutats d'arreu. Fins i tot les noves tecnologies han permès un apropament de la ciutadania al procés democràtic.


Em línies més properes, Torredembarra portava una línia molt decidida en aquest sentit. Un Consell Municipal de Sostenibilitat i els Patronats de Cultura i Turisme, significaven el primer esglaó en aquest procés d'acostar les decisions als veïns i veïnes, i les seves opinions a l’administració local. Quedava força feina, sens dubte.


La realitat és desencisadora. Des de fa uns mesos, venim detectant una progressiva desactivació de la participació. Un motiu és prou clar: Ja no és convoca als veïns i veïnes que participaven a les comissions dels Patronats. A les Juntes els ordres del dia arriben o massa just o massa tard, i sempre amb les paraules “assabentar als membres” enlloc de punts oberts a on parlar. El Consell de Sostenibilitat també està patin una desacceleració que posa en perill la seva supervivència.