dilluns, 28 de desembre de 2009

Pla de construcció de nous centres hospitalaris. Torredembarra


Exposició de motius
A causa de l'augment poblacional que pateix Catalunya i a la, cada cop més àmplia, demanda mèdica que provoca, en alguns casos, llargues cues i esperes als hospitals i centres mèdics per la falta de places, es disposa la construcció de quatre nous hospitals a Tàrrega, Mollerussa, Roses i Torredembarra, municipis que, fins avui, no disposaven d'un centre sanitari gran, basant-se en el que proposa el Pla InverCAT.

Article 1.
Dels enclavaments on es construiran.

1.- Es construirà, en Tárrega, l'Hospital de Sant Eloi, situat en l'actual solar que es troba entre el Carrer de Betlem, l'Avinguda Ondara, el Carrer de Pau Casals i el Carrer de Bellpuig.

2.- Es construirà, a Mollerussa, l'Hospital de Sant Isidori, situat en l'actual solar que es troba entre el Carrer de Ronda Sant Pere, el Carrer del Mestre Capell, el Passeig de la Sardana i l'Avinguda de la Pau.

3.- Es construirà, a Roses, l'Hospital Costa Brava, situat en l'actual solar que se troba en la confluencia de l'Avinguda de Rhode i el Carrer Comapedrosa, tal com s'especifica en el mapa de l'annex.

4.- Es construirà, a Torredembarra, l'Hospital del Baix Gaià, situat en l'actual solar que se troba en la confluencia de l'Avinguda Pompeu Fabra, el Carrer d'Anselm Claver i el Carrer de Donya Guiomar, tal com s'especifica en el mapa de l'annex.

Article 2.
Es declara com a inversió d'interès autonòmic el corresponent projecte de construcció dels nous hospitals, així com expressament la utilitat pública i la urgent ocupació a favor del Servei Català de Salut dels terrenys a què es refereix l'apartat anterior. L'execució del citat projecte no dependrà del desenvolupament territorial o urbanístic previ, ni dels corresponents instruments de gestió.
Article 3.
Per a la immediata execució de les obres necessàries de construcció de l'hospital, únicament serà necessària l'aprovació del projecte per part del Parlament i del Servei Català de Salut, amb l'informe previ dels respectius Ajuntaments.
Article 4.
Els hospitals anteriorment referits hauran de disposar dels equipaments següents:
- Hospital de Dia.
- Servei d'Anestestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
- Servei de Cardiologia
- Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu
- Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
- Servei d'Endocrinologia i Nutrició
- Servei de Farmàcia Hospitalària
- Servei de Maternitat- Servei de Medicina Intensiva
- Servei de Medicina Interna- Servei d'Hematologia i Hemoterapia
- Servei d'Obstetrícia i Ginecologia
- Servei de Pediatria i Neonatologia
- Servei de Pneumologia- Servei de Radiologia
- Servei de Reumatologia
- Servei d'Urgències.
- Unitat d'Anàlisis Clíniques
- Unitat de Vigilància Intensiva
- Unitat de Vigilància Intensiva

Article 5
Els hospitals anteriorment descrits hauran de disposar d'al voltant de 100 llits (35 de convalescència i 65 de llarga i mitja estada polivalent), a més de 20 places d'Hospital de Dia.
Article 6
L'assignació de la construcció d'aquests centres hospitalaris es realitzarà mitjançant sorteig públic que es realitzarà 6 mesos després de l'entrada en vigor d'aquest Pla. Totes les empreses que vulguin participar hauran d'aportar un pressupost i uns terminis de construcció, així com diferents plans de com quedarà el recinte un cop construït.
Article 7
La Generalitat de Catalunya sufragarà el cost de construcció dels nous recintes hospitalaris mitjançant inclusió, per terminis, des de l'inici fins al fi de les obres, dels diners adscrits a la construcció en els Pressupostos anuals.
Article 8
Les empreses que vulguin optar a la construcció dels recintes hospitalaris, hauran de tenir, com a mínim, un 60% d'empleats del municipi o de la Vegueria on estigui situat el nou recinte hospitalari.

Disposició Final Única.
Aquest Pla entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació en el DOGC.

2 comentaris:

Francesc Mercadé ha dit...

Això és al mig del Parc de Can Llovet, i es va publicar un 28 de desembre...

...santa innocència!.

Francesc Mercadé ha dit...

He de reconèixer que de sants innocents res de res. Si doneu un cop d'ull a:

http://tugobiernas.foroactivo.com/parlament-de-catalunya-f20/junta-de-portaveus-junta-de-portavoces-t1732-45.htm

veureu que no es tracta d'imaginació. O en tot cas només una mica. Si us fixeu bé parlen d'un solar que es troba en la confluència del carrer Pompeu Fabra, el carrer d'Anselm Clavé i el carrer de Donya Guiomar. Doncs com fàcilment podeu constatar aquests carrers no limiten un solar, més aviat són tres carrers que venen a convergir en un punt sense delimitar cap mena de polígon.
Amb la qual cosa tenim una informació fantasmal amb un lloc fantasma.
Seguirem vigilant el tema...