dilluns, 16 de novembre del 2009

Debat públic a l'entorn de la participació ciutadana i la qualitat democràtica
La convocatòria, comença d’aquest manera:

La Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Tarragonès es complauen en convidar-vos a la jornada de debat entorn al foment de la participació ciutadana i la millora de la qualitat democràtica que tindrà lloc el proper dilluns 23 de novembre a les 17:30 hores a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Tarragonès (C/de les Coques nº 3 de Tarragona).


Entre altres temes s’abordaran qüestions com:


La millora de les relacions entre els poders públics i la ciutadania
La capacitat d’intervenció de la ciutadania en els afers col·lectius
El paper que tenen les organitzacions socials


Ve acompanyada de dos textos prou interessants. Destaco un dels paràgrafs de la justificació de l’acció. De segur que ni els més interessants i els més clarificadors. Els esmento com a base de moltes converses que estic sentint darrerament. Mala peça al teler, l’ou o la gallina. Parlava un cronista reconegut que ens hauríem de plantejar si la desafecció és dels ciutadans a la política, o dels polítics a la ciutadania. Seguirem parlant..

“El principi democràtic, base del sistema polític, no ha conegut un gran desenvolupament més enllà dels aspectes formals i de regulació del sistema electoral i representatiu. Malgrat els intents inicials dels primers textos constitucionals d’incorporar altres institucions de democràcia directa, actualment s’ha avançat poc en aquest aspecte.
Justament, és el contrari del que aconsella la nova realitat social del nostre país i recomana la Unió Europea i el Consell d’Europa, que aposten decididament per cercar nous canals i noves eines d’implicació ciutadana en la cosa pública.
La ciutadania pot votar lliurement i elegir els representants en les diferents institucions municipals, autonòmiques, estatals i europees. Aquesta elecció democràtica les dota de legitimitat, però cal més. En una societat complexa, canviant i fluida com l’actual, amb presència d’interessos tan diversos i, a voltes, confrontats, és fonamental comptar amb més participació ciutadana per donar més eficàcia i capacitat a les actuacions públiques.”